مدیر سایت

مرثیه
0

شعری از عمان سامانی

بسم الله الرحمن الرحیم گشت    تیغ    لامثالش  ،   گرم   سیر                  از   پی   اثبات    حق     و     نفی   غیر ریخت بر خاک از جَلادت…

مرثیه
0

شعری از عمان سامانی

بسم الله الرحمن الرحیم باز  دل   را    نوبت    بیماری   است                        ای   پرستاران   زمان   یاری   است جستجوی     از     گرفتاران      کنید                        …