آدرس: روایات تبری

روایات تبری

مجوّز لعن

بسم الله الرحمن الرحیم مجوّز لعن، هر عمل و گفتاری است که مقتضی و سبب عقوبت و عذاب الهی بر کسی باشد…

حکایتها و عبرتها

بسم الله الرحمن الرحیم دوازده نفر در یک تابوت آتشین دیلی رحمه الله آورده است: (هنگامی که اوّلی در حال جان دادن…

مطلبی درباره تبری (قسمت سوم)

بسم الله الرحمن الرحیم 4- «تولّی» بالاتر و با ارزش تر می باشد یا «تبرّی»؟ و آیا اصلاً «تولّی» بدون «تبرّی» معنا…

زکریا بن آدم می گوید:

بسم الله الرحمن الرحیم « إنی لعند الرضا علیه السلام اذ جیء بأبی جعفر له و سنّه أقلّ من أربع فضرب بیده…