آدرس: حضرات عظیم الشأن

خطبه حضرت زینب (س)

حضرت زینب دختر امیرالمونین علیها السلام بر خاست و خطبه خواند که خلاصه آن به فارسی چنین می آید:   حمد و…