مدیر سایت

«فی قلوبهم مرض» چه کسانی هستند؟

بسم الله الرحمن الرحیم (فِی قُلُبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُم اللهُ مَرَضاً وَ لَهُم عَذَابٌ ألِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکذِبُونَ)۱ یعنی: «دلهای آنان مریض است…

مجوّز لعن

بسم الله الرحمن الرحیم مجوّز لعن، هر عمل و گفتاری است که مقتضی و سبب عقوبت و عذاب الهی بر کسی باشد…

فی مدح ابی الحسن علی الاکبر

بسم الله الرحمن الرحیم ای  طلعت    زیبای    تو   عکس    جمال    لم  یزل                                                                                                        وی    غرّۀ    غرّای    تو    آئینۀ    حسن   ازل ای    درّۀ…