خانه2

جدیدترین ها

مجوّز لعن

بسم الله الرحمن الرحیم مجوّز لعن، هر عمل و گفتاری است که مقتضی و سبب عقوبت و عذاب الهی بر کسی باشد…