بسم الله الرحمن الرحیم

(إِنَّ أنکَرَ الأصوَاتِ لَصَوتُ الحَمِیرِ)1

به درستی که زشت ترین صداها، صدای الاغ است.

در تفسیر آیۀ فوق از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند: خداوند گرامی تر از آن است که مخلوقی را بیافریند و آن را تحقیر و یا انکار نماید، و مراد از«حمیر» در آیۀ شریفه الاغ نیست بلکه مراد از آن، عمر و دوستش ابی بکر می باشند که در تابوتی از آتش به صورت الاغ هستند. و چون صیحه می زنند اهل آتش و جهنم از صدای آنها در عذاب بوده منزجر می شوند.2

مغضوب (مورد غضب) و ضال (گمراه) در بیان قرآن ناطق امام صادق علیه السلام ابن ابی عمیر از ابن اذنیه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت در مورد این آیۀ شریفه فرمودند:

«مَغضُوبٌ عَلَیهِم» ناصبیان هستند و «ضالّین» شک کنندگانی هستند که معرفت به امام علیه السلام ندارند (و در گمراهی و ضلالت افتاده اند) البته لازم به توضیح است که امام صادق علیه السلام در روایت دیگری ناصبیان را معرفی می نماید.

معلی ابن خنیس می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمودند: ناصبی (دشمن اهل بیت علیهم السلام) فقط کسی نیست که با ما آل محمد صلی الله علیه و آله دشمنی داشته باشد،زیرا تو کسی را پیدا نمی کنی که بگوید من نسبت به محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بغض و کینه دارم، بلکه ناصبی آن کسی است که با شما (شیعیان) دشمنی کند، در حالی که می داند شما ما را دوست می دارید و از دشمنان ما بیزاری می جوئید.3

«بر عمر لعنت بر آل محمد صلوات»


1-سوره لقمان ، آیۀ 19.

2-تفسیر جامع، ج 5، ص 292

3-بحارالأنوار، ج 2، ص 552