آدرس: علت لعن

مطلبی درباره تبری (قسمت سوم)

بسم الله الرحمن الرحیم 4- «تولّی» بالاتر و با ارزش تر می باشد یا «تبرّی»؟ و آیا اصلاً «تولّی» بدون «تبرّی» معنا…