آدرس: تبری

آیات و روایات درباره اصل برائت و تبری

زکریا بن آدم می گوید:

بسم الله الرحمن الرحیم « إنی لعند الرضا علیه السلام اذ جیء بأبی جعفر له و سنّه أقلّ من أربع فضرب بیده…

لعن به آنها مخصوص این عالم نیست

الف.امام صادق علیه السلام وازپدربزرگوارشان علیه السلام واوازپدربزرگوارشان امام سجادعلیه السلام واوازجدبزرگوارشان امیرالمومنین علیه السلام روایت فرمودند:  «ان لله بلدة خلف المغرب…

مفسدین فی الارض چه کسانی هستند؟

(فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم* اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم اعمی ابصارهم)۱ یعنی:« آیا نزدیک شدید…