آدرس: مدیحه

اشعاری در مدح حضرات معصومین علیهم السلام

شعری در مدح امیرالمومنین

قصیده  غدیریه  حکیم قاآنی دوش  چو  شد   برسریر  چرخ   مدور ماه   فلک   جانشین   مهر   منوّر طرفه غزالم رسید  مست و  غزلخوان بافته   از   عنبرش…