رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام فرمودند:همین(فضیلت) برای تو بس که دوستدار تو در لحظه مرگش غصه و در قبرش وحشت و در روز قیامت بیم و ترس نخواهد داشت.

(بر عمر لعنت بر آل محمد صلوات)


تاریخ بغداد: ج۴، ص١٠٢، ح١٧۵۶