بسم الله الرحمن الرحیم

(فِی قُلُبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُم اللهُ مَرَضاً وَ لَهُم عَذَابٌ ألِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکذِبُونَ)۱ یعنی: «دلهای آنان مریض است پس خداوند بر مرض ایشان بیفزاید و برای آنها عذابِ سخت و دردناک استبه سبب آنچه که دروغ می گویند.»

حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمودند: «منافقین بر اثر معجزاتِ مشاهده کرده از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها ایمان نیاوردند بلکه بر مرض دلهای مریضشان افزوده شد، و بواسطه نقض عهد خداوند و شکستن بیعت با امیرالمومنین علیه السلام به امراض قلبیشان افزوده شد و دربارۀ ولایت امیرالمومنین علیه السلام به حیرت افتادند و به خاطر تکذیب امر خداوند و آن که به دروغ مدعی بودند که ما بر بیعت خود استوار و پایدار هستیم بر کیفر شدید و عذابی سخت دچار خواهند شد.»۲

«بر عمر لعنت بر آل حیدر صلوات»


1-بقره: 10 .

2-انساب النواصب؛ ص 43 .