بسم الله الرحمن الرحیم

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود :

بلکه خداوند آن را بر اهل آسمانها و زمین واجب کرده است.

عربی همینکه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنید عرض کردم : سمعاً و طاعةً، آنچه فرمودی به جان پذیرفتم و ان حقّ است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

یا أخا العرب اُعطی علیّ خمساً واحدة منهنّ خیر من الدنیا و ما فیهما ، ألا اُنبّئک بها یا أخا العرب؟

ای برادر عرب! به علی علیه السلام پنج چیز عنایت شده است که یکی از آنها بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا می باشد ، می خواهی برایت آنها را بگویم؟

عرض کرد : بلی ای رسول خدا.

فرمود: ای برادر عرب! روز بدر نشسته بودم و جنگ به پایان رسیده بود ، جبرئیل فرود آمد و عرض کرد : خداوند تبارک و تعالی به شما سلام رسانده است و می فرماید:

یا محمّد ؛ آلیت علی نفسی و أقسمت علیّ أنّی اُلهم حبّ علیّ من اُحبّه أنا ، فمن أحبّنی ألهمته حبّ علیّ ، و من أبغضته ألهمته بعض علیّ

ای محمد! من عهد کرده ام که هر کس را دوست داشته باشم دوستی علی علیه السلام را به او الهام بخشم و به دل او بیندازم ، پس هر که مرا دوست داشته باشد دوستی علی علیه السلام را به او از طریق الهام عنایت کنم ، و هر که را دشمن باشم دشمن علی را به دلش بیندازم.

سپس فرمود: ای برادر عرب! عنایت دوّمی را که به علی علیه السلام  شده برایت بگویم؟ عرض کرد : بلی ای رسول خدا.

فرمود: بعد از آنکه ساز و برگ عمویم حمزه را فراهم کردم نشسته بودم که جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای محمّد! خداوند سلام می رساند و فرموده است :  من نماز را واجب گردانیدم  و آن را نسبت به بعضی از افراد مثل زنانی که مبتلا به حیض و نفاس هستند و دیوانگان و کودکان  نخواستم ، روزه را واجب کردم و آن را از مسافر نخواستم ، حجّ را واجب کردم و از کسی که استطاعت ندارد نخواستم ، زکات را واجب کردم و از کسی که مالی ندارد تکلیف را برداشتم .

و فرضت حبّ علیّ بن أبی طالب علی أهل السماوات و الأرض فلم اُعط فیه رخصة .

ولی دوستی علیّ بن ابی طالب را به اهل آسمانها و زمین واجب کردم و هیچکس را از آن معاف نکردم ، و اجازه ندادم که کسی نسبت به آن بی تفاوت باشد و تکلیف نداشته باشد.

بعد فرمود: ای برادر عرب! آیا عنایت سوّم پروردگار را برایت بگویم؟

عرض کرد:بلی ای رسول خدا.

فرمود : خداوند تبارک وتعالی که مخلوقاتش را آفرید برای هر نوعی از آنها سرور و بزرگی قرار داد، کرکس در میان پرندگان سرور آنها است ، گاو سرور چهار پایان است ، شیر سرور درندگان ، روز جمعه سرور روزها ، ماه  رمضان سرور ماه ها ، اسرافیل  سرور فرشتگان ، حضرت آدم سرور آدمیان ، من سرور تمامی  پیغمبران ، و علی علیه السلام سرور همۀ اوصیا است. سپس فرمود : عنایت چهارم را به تو خبر دهم ؟ عرض کرد بلی ای مولای  من . فرمود:

حبّ علیّ بن أبی طالب  شجرة  أصلها فی الجنّة و أغصانها فی الدنیا، فمن  تعلّق بغصن منها فی الدنیا أدّاه إلی الجنّة ، و بغض علیّ بن أبی طالب شجرة أصلها فی النار و أغصانها فی النیا ، فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخلته النار.

دوستی  علیّ بن ابی طالب  درختی است که ریشۀ  آن در بهشت و شاخه هایش در دنیا  است ، هرکس به شاخه ای از آن شاخه ها که در دنیاست بیاویزد او را به بهشت می کشاند ، و دشمنی علیّ بن ابی طالب علیه السلام  درختی است که ریشۀ  آن در آتش و شاخه هایش در دنیا است ، هرکس به شاخه ای از آن بیاویزد او را به آتش وارد خواهد کرد .سپس فرمود میخواهی پنجمین عنایت پروردگار به علی علیه السلام به تو خبر دهم ؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا .

فرمود: هنگامی که قیامت فرارسد برای من منبری در طرف راست عرش قرار دهند ، بعد برای ابراهیم علیه السلام  منبر دیگری در موازات و راستای  منبر من در همان طرف راست عرش قرار دهند ، سپس تخت بلند و برآمده و درخشنده ای که  به تخت  کرامت معروف است  بین آن دومنبر گذارند .

من و ابراهیم هر کدام روی  منبر خود و پسر عمویم  علی بن ابی طالب  بر تخت کرامت قرار گیرد ، و چه  زیبا است بودن یک  دوست در میان دو یار، که زیبا تر از آن چشمی ندیده است .سپس  فرمود : ای اعرابی! علی را دوست  بدار،  دوستی علی علیه السلام  حقّ و ثابت  است ، خداوند  تبارک و تعالی دوست او را دوست دارد ، علی علیه السلام  با من  در میان  یک  قصر خواهد بود.

در این هنگام عرب گفت:«سمعاً و طاعةً لله و لرسوله و لابن عمّک» ، فرمانبردار خدا و رسول او و پسر عمویت علی علیه السلام هستم.

«بر عمر لعنت بر آل محمد صلوات»