( و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله )  «بعضی از مردم غیر خدا را همانند خدا گیرند و چنان که خدا را باید دوست بدارند با آنها دوستی می ورزند.»

 جابر می گوید: از امام صادق علیه السلام در رابطه باتفسیر این آیه شریفه سوال نمودم حضرت فرمودند:« هم اولیاء فلان و فلان و فلان اتخذوهم ائمة من دون الامام الذی جعل الله للناس اماما.»

 یعنی : « آن گروه ، فلانی و فلانی و فلانی هستند که مردم  آنان  را  پیشوای خود  قرار داده اند بدون آنکه پیشوای خود را کسی قرار دهند که خدای متعال او را به عنوان امام برای مردم قرار داده است.»

 «بر عمر لعنت بر آل محمد صلوات»


۱.بقره/ 165.

2.تفسیر عیاشی ؛ ج1، ص72، ح142 – بحار؛ ج8، ص363، ح41 – اصول کافی؛ ج1، ص374، رقم11.