الف_امیرالمومنین علی علیه السلام:

۱) «لعن الله فلانا (در روایت به اسم دومی تصریح شده است) فلولاه مازنی الا شقی او شقیقة.»۱

یعنی:«خدا فلانی(در روایت به اسم دومی تصریح شده است) را لعنت کند، اگر او نبود هیچ مرد و زنی زنا نمی کرد مگر زن و مرد شقی.»

۲) محمد بن مثنی که یکی از راویان حدیث است در کتاب خود از حارث بن مغیره نضری روایت کرده که او به امام صادق علیع السلام عرض کرد :«ابو معقل مزنی مرا خبر داد از امیرالمومنین علیه السلام که آن جناب نماز مغرب را با جماعت خواند و در رکعت دوم، قنوت خواند و لعن کرد معاویه و عمرو بن العاص و ابوموسی اشعری و ابوالاعمر سلمی را. حضرت فرمود: راست گفت پس تو هم ایشان را لعنت کن.»۲

ب_ فاطمه زهرا علیها السلام خطاب به اولی فرمودند:

 «و الله لا دعون الله علیک فی کل صلاة اصلیها.»۳

یعنی:« به خدا قسم، در هر نمازم بر تو (اولی) نفرین می کنم.»

«بر عمر لعنت بر آل محمد صلوات»


۱. بحار اللنوار؛ ج۵۳، ص۳۱.

۲. برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام؛ ص۱۱، به نقل از: شاخه طوبی(مخطوط).

۳. الامامة و السیاسة؛ ص۲۰.